Paulina – Terra incognita

23.11.2022 – 30.11.2022

Demo  tekst – više o Izložbi

Demo  tekst – više o Izložbi

Više o izložbi

Paulina Jazvić

Diplomirala je na Likovnoj akademiji u Zagrebu 2001. – grafika, klasa prof. Miroslava Šuteja. Godine 1995. diplomirala je Dizajn odjeće i tekstila na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu na kojem je danas vanjski suradnik na predmetu Kreiranje odjeće i modna ilustracija. Članica je HDLU-a. Koristi se raznolikim oblicima likovne prakse, a dosad je izlagala na […]

Više o autoru

Izložbe