Ana Sladetić – Izolirana prisutnost

19.01.2022 – 07.02.2022

Na izložbi naslovljenoj Izolirana stvarnost Ana prikazuje četiri složena, vizualno nadasve raznolika, ali istodobno – u koncepcijskom smislu – itekako povezana rada: Izolirana prisutnost (2022.), Vizualnost artefakata (2022.), Welcome (2021.) te svojevrsni triptih keramičkih upotrebnih objekata što ih je osobno dizajnirala pod nazivima Hijerarhija društva, Zaštićene biljne vrste i Životinje u Hrvatskoj (2018.) “Mojim radovima […]

Na izložbi naslovljenoj Izolirana stvarnost Ana prikazuje četiri složena, vizualno nadasve raznolika, ali istodobno – u koncepcijskom smislu – itekako povezana rada: Izolirana prisutnost (2022.), Vizualnost artefakata (2022.), Welcome (2021.) te svojevrsni triptih keramičkih upotrebnih objekata što ih je osobno dizajnirala pod nazivima Hijerarhija društva, Zaštićene biljne vrste i Životinje u Hrvatskoj (2018.)

“Mojim radovima pomičem granice viđenog i doživljenog. Inspirira me današnji svijet komunikacije i dostupne tehnologije u dijalogu s tradicionalnim medijem.
Svojim recentnim radovima propitujem sigurnost doma, (ne)pokretnost te prisutnost pred radom kako bi posjetitelj odnosno sudionik otkrio sam rad, saznao skrivene podatke i doživio iskustvo. Smatram kako je upravo iskustveno učenje nužno za poticanje intrinzične motivacije i pohranjivanje onog naučenog, viđenog i isprobanog.” (Ana Sladetić)

Više o izložbi

Ana Sladetić

Ana Sladetić je uz svoju umjetničku praksu, 2016. doktorirala na Akademiji likovnih umjetnosti, a danas je docentica na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Živi, i radi u ateljeu, u Samoboru. Sudjelovala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Europi i inozemstvu. Primila je više nagrada za svoj rad, […]

Više o autoru

Izložbe