Nenad Šoškić

Nenad Šoškić rođen je 1970. godine u Baru, a diplomirao na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 1994. godine. Od početka karijere, od 1994. godine do danas, sudjelovao je na tridesetak skupnih i na osamnaest samostalnih izložbi u svojoj domovini i inozemstvu. Autor je brojnih javnih skulptura te dobitnik niza nagrada u Crnoj Gori i inozemstvu.

Nenad Šoškić rođen je 1970. godine u Baru, a diplomirao na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 1994. godine. Od početka karijere, od 1994. godine do danas, sudjelovao je na tridesetak skupnih i na osamnaest samostalnih izložbi u svojoj domovini i inozemstvu. Autor je brojnih javnih skulptura te dobitnik niza nagrada u Crnoj Gori i inozemstvu.

Više o autoru

Izložbe